Το όραμά μας αγκαλιάζει την ενθάρρυνση για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ατόμων με Αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία και την ΕΝΤΑΞΗ τους στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα, πυρήνας της δράσης μας είναι η προώθηση της ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ μέσω χειροποίητων δημιουργιών, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε κοινωνικά ζητήματα. Ας βάλουμε μπρος για έναν κόσμο περισσότερο συλλογικό & συμπεριληπτικό!