Το όραμά μας αγκαλιάζει την προώθηση της καλλιτεχνίας μέσω χειροποίητων δημιουργιών, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε κοινωνικά ζητήματα. Παράλληλα, αυτοσκοπό αποτελεί η ενθάρρυνση για συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία και η ένταξη τους στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.