Πρόσκληση μελών της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. σε Γενική Συνέλευση 2021

Προσκαλούνται τα μέλη της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. σε Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00, ημέρα Σάββατο. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης, εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

  1. Απολογισμός δράσεων του έτους 2020
  2. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2020
  3. Έγκριση προγραμματισμού και προϋπολογισμού του έτους 2021

Η Πρόεδρος

Ειρήνη – Κυριακή Γκουτσίδου

Η Γραμματέας

Ιωάννα Δαλή