Συμμετοχή σε κύκλο σεμιναρίων “Βελτίωση δεξιοτήτων ατόμων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού”

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Καβάλας 1 , εταίρος στο έργο με τίτλο “Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region” και ακρωνύμιο “SocialCrafts”, του άξονα προτεραιότητας 4. “A Socially Inclusive Cross-Border Area”, της επενδυτικής προτεραιότητας 9c “Providing support for the social enterprises” του προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” προχώρησε στην υλοποίηση μίας πρωτοποριακής δράσης και η Αctοἶδα Κοιν.Σ.Επ. δέχτηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση για τη συμμετοχή της στο εγχείρημα.

Η δράση είχε τα εξής σημεία:

  • Προώθηση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της υποστήριξης προσωπικής ανάπτυξης μέσω

των σεμιναρίων

  • Ειδική προσέγγιση για τη σημασία και το ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες αυτο-απασχόλησης και

κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε θέματα παραδοσιακών τεχνικών και χειροτεχνίας

  • Διαμόρφωση δομής υποστήριξης ενσωμάτωσης σε παραδοσιακές χειροτεχνικές τέχνες και σχέδια

αειφορικής ανάπτυξης (επιχειρηματικά)- πιλοτική εφαρμογή

  • Ανοιχτοί διαγωνισμοί για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και βράβευση όσων κριθούν καλύτερες

Τα σεμινάρια στόχευαν στη δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων σε ωφελούμενους από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσω της διοργάνωσης δύο δωρεάν ηλεκτρονικών σεμιναρίων διάρκειας τεσσάρων ημερών και δύο διήμερων ηλεκτρονικών σεμιναρίων με διάρκεια έξι ωρών ανά ημέρα.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας του Zoom meeting.

Η Αctοἶδα Κοιν.Σ.Επ. συμμετείχε μέσω εισηγήσεων με βιβλιογραφικές αναφορές, οπτιακουστικό υλικό και εμπειρικές τοποθετήσεις τόσο από την Αctοἶδα Κοιν.Σ.Επ., όσο και από το Κέντρο Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης στις παρακάτω θεματολογίες:

  • Βελτίωση δεξιοτήτων ατόμων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού – Δευτέρα 19/07/2021
  • Επιχειρηματικό μάρκετινγκ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για ευαισθητοποίηση και παροχή προσωπικής ανάπτυξης – Τρίτη 20/07/2021
  • Βελτίωση δεξιοτήτων σε τεχνίτες και χειροτέχνες – Τρίτη 27/07/2021
  • Βελτίωση δεξιοτήτων σε τεχνίτες και χειροτέχνες – Τετάρτη 28/07/2021
  • Ενθάρρυνση της μη διάκρισης και του κοινωνικού πνεύματος – Παρασκευή 30/07/2021

Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση, την εξαιρετική συνεργασία, το φιλικό κλίμα και βεβαίως ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσους συμμετείχαν στις δράσεις των σεμιναρίων και παρακολούθησαν τις εισηγήσεις μας!