Πρόσκληση μελών της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. σε Γενική Συνέλευση 2022

Προσκαλούνται τα μέλη της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. σε Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου 2022 και ώρα 18:00, ημέρα Δευτέρα. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης, εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

  • Απολογισμός δράσεων του έτους 2021
  • Οικονομικός απολογισμός του έτους 2021
  • Έγκριση προγραμματισμού και προϋπολογισμού του έτους 2022

H Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ειρήνη – Κυριακή Γκουτσίδου

Ιωάννα Δαλή