Επίσκεψη ομάδας Erasmus 3ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης στην Actοίδα Κοιν.Σ.Επ.

Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00 τρεις φωτεινές μαθήτριες, η Μαριάννα, η Σοφία & η Αναστασία και οι γλυκύτατες καθηγήτριες τους, η κα Γκενοπούλου & η κα Παπανδρέου από το 3ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, επισκέφτηκαν την Actοίδα μας!…

Continue reading

Πρόσκληση μελών της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. σε Γενική Συνέλευση 2022

Προσκαλούνται τα μέλη της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. σε Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου 2022 και ώρα 18:00, ημέρα Δευτέρα. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης, εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης και θα περιλαμβάνει…

Continue reading

Πρόσκληση μελών της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. σε Γενική Συνέλευση 2021

Προσκαλούνται τα μέλη της Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ. σε Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00, ημέρα Σάββατο. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης, εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης και θα περιλαμβάνει…

Continue reading

Γενική Συνέλευση για το έτος 2020

Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ.» Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Actοἶδα Κοιν.Σ.Επ.» συνήλθαν στις 20/06/2020 και ώρα 17.00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης, σε…

Continue reading