Συμμετοχή σε κύκλο σεμιναρίων “Βελτίωση δεξιοτήτων ατόμων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού”

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Καβάλας 1 , εταίρος στο έργο με τίτλο “Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region” και ακρωνύμιο “SocialCrafts”, του άξονα προτεραιότητας 4. “A Socially…

Continue reading